Pojištění vůči jiným osobám

Náhrada způsobené škody jinému, ale také pomoc, kterou potřebujete, když způsobí někdo škodu Vám.

Jestliže máte zájem o pojištění vozidel, doporučujeme Vám sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s. bez specifikace bližších parametrů.

Způsobíte-li škodu druhé osobě

Způsobíte-li někomu jinému škodu, musíte zaplatit Vy nebo pojišťovna, máte-li sjednáno POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z BĚŽNÉHO OBČANSKÉHO ŽIVOTA. Nemáte-li toto pojištění, újmu může zaznamenat Vaše finanční rezerva, pokud vůbec tolik peněz máte :-(. I velmi opatrný člověk je schopen svým jednáním způsobit druhému škodu - na zdraví, majetku (např. od převrhnutí regálu v obchodě až po pokousání Vašim psem) nebo jinou finanční újmu (např. ušlý zisk při poškození zdraví).

Riziko způsobení škody hrozí prakticky každému, nejen dospělému, ale i děti jsou schopny ledacos vyvést :-).

Toto pojištění bývá často sjednáváno s pojištěním domácnosti (kde jsou většinou velmi nízké limity...), ale můžete si ho zajistit i zvlášť. Nejde o drahou záležitost: za pětistovku zajistíte krytí celé své rodiny až na 5 miliónů!

Jestliže máte zájem o pojištění odpovědnosti, doporučujeme Vám sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s. bez specifikace bližších parametrů.

Způsobíte-li škodu zaměstnavateli

Způsobílite-li škodu svému zaměstnavateli, jste podle zákoníku práce povinen nahradit škodu až do výše čtyř a půl násobku průměrného hrubého měsíčního příjmu. Pojistná částka vychází právě z tohoto příjmu.

Opětovně to můžete zaplatit ze své rezervy nebo pak z pojištění ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU POVOLÁNÍ.U někoho pravděpodobnost škody je nulová, u někoho zase poměrně vysoká. Máte-li odpovědnost za stroje, může jít náhrada za škodu až do statisíce.

Způsobíte-li škodu někdo Vám

Často se stává, že někdo ač nechtěně způsobí škodu Vám. Nabourá Vás, zhodí Vás z kola... Taky se může stát, že k újmě můžete dojít i v jiných oblastech svého života - když něco chcete reklamovat a obchod Vám nechce vrátit peníze, když podepíšete nějakou smlouvu a pak zjistíte, co tam vše je schováno, když Vám někdo zhotoví něco, co není podle Vašich představ a tak dále....

Na koho se obrátit? Mít svého rodinného právníka je výhra. Neustále v životě totiž řešíme situace, ve kterých je dobrá a rychlá právní rada doslova k nezaplacení.

Mít svého právníka však znamená mít na to... Se službou Avogado můžete mít "svého" právníka 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Více informací zde.

Tipy:

 • 1
  Odpovědnost z běžného života je nejlevnější pojištění vůbec. Stojí cca 500 Kč/rok a může Vám zachránit všechny Vaše úspory.
 • 2
  Odpovědnostní pojistka se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně dětí.
 • 3
  Zaměstnavatel po Vás může chtít zaplatit škodu maximálně ve výši 4,5 násobku hrubého příjmu. Když budete mít pojistku Odpovědnosti z výkonu povolání, nemusíte platit ani tuto.
 • 4
  Za radu právníka zaplatíte běžně kolem dvou tisíc. Za službu Avogado zaplatíte za rok méně a můžete právníky využívat neomezeně.

Chcete zkonzultovat svoje pojistky? Máte nastaveny správné limity?