Avogado

Avogado je právník kdykoli po ruce.

Mít svého rodinného právníka je výhra. Neustále v životě totiž řešíme situace, ve kterých je dobrá a rychlá právní rada doslova k nezaplacení.

Oblasti, v kterých můžete očekávat pomoc:

 • Peníze
  Půjčili jste si peníze a nevíte, jak to zvládnout? Máte potíže se svou bankou? Avogado Vám řekne, jak se z toho dostat.
 • Bydlení
  Ať už kupujete, prodáváte, řešíte nájem... Vždy se bude hodit právník, který Vám zkontroluje smlouvu a poradí, na co si dát pozor.
 • Práce
  Nastupujete do nové práce nebo řešíte problém se zaměstnavatelem? Avogado Vám řekne, na co máte nárok.
 • Reklamace
  Ne každé zboží funguje bezchybně a ne každá dovolená se vydaří. Avogado Vám pomůže dotáhnout reklamaci do konce.
 • Rodina
  Když už bohužel dojde k rozvodu, Avogado Vám pomůže při řešení svěření dětí do péče i při řešení výživného.
 • Auto
  Avogado Vám pomůže při ocenění vozidla při koupi nebo prodeji, poradí Vám při řešení dopravní nehody.
 • Zdraví
  Nerozumíte lékařské zprávě, kterou jste dostali? Lékař Avogada Vám ji přeloží do srozumitelného jazyka.
 • Majetek
  Ať musíte řešit vypořádání majetku při rozvodu nebo dědictví, Avogado Vám poradí, co správně udělat.
 • Kontrola smluv
  Jako klient Avogada dostanete přístup do klientské zóny, dostupné online 24 hodin denně. Tam můžete nahrát všechny své smlouvy, které chcete zkontrolovat. Avogado Vám dá do dvou dnů vědět, na co si dát pozor.
 • Vymáhání peněz při úrazu nebo zanedbané lékařské péči
  Pokud se Vám za poslední 4 roky stal úraz v práci, při autonehodě nebo jinde, máte ze zákona nárok na finanční odškodnění. Stejný nárok máte při zanedbání lékařské péče. Bohužel, jednání s protistranou je složité. Avogado se o vše postará za Vás. A co je největší pecka, nic za tyto služby předem neplatíte.

Jak Avogado funguje?

Jako zákazník Avogada dostanete přístup do klientské zóny, dostupné online 24 hodin denně. Nahrajete do systému všechny Vaše smlouvy, které chcete zkontrolovat, a Avogado Vám dá vědět, na co si dát pozor. A především - můžete se přes klientskou zónu expertů ptát na jakoukoli právní radu. Kdykoli a neomezeně. Do dvou dnů máte odpověď od právníka, který se zabývá přímo Vašim problémem a je v příslušné oblasti expertem.

V případě, že budete potřebovat pomoci s formulací dotazu pro právníka, můžete zavolat na klientskou linku, kde Vám s ochotou poradí nebo dotaz naformulují za Vás.

Příběhy klientů

Zadržování vratné kauce

Adam, 24 let, měl po dobu studia na vysoké škole pronajatý byt. Po ukončení studia řádně vypověděl nájemní smlouvu, která zahrnovala i vratnou kauci. Pronajímatel kauci odmítl navrátit, když jako důvod uvedl neprovedený úklid bytu. Návrh řešení Právník Avogada v první fázi prostudoval nájemní smlouvu a informoval Adama, k čemu vratná kauce slouží. Ta je ze své podstaty určena k náhradě případných škod, mezi které nepatří běžné provozní opotřebení bytu nebo neprovedený úklid. Navíc se v tomto případě dle § 2254 odst. 2 Občanského zákoníku pronajímatel dopouští zadržováním kauce neoprávněného jednání. Adamovi právník doporučil podat vůči pronajímateli předžalobní výzvu. Výsledek Po doručení předžalobní výzvy pronajímatel uznal své neoprávněné jednání. Kauci ve výši 20 000 Kč Adamovi bez dalšího odkladu vrátil.

Dluh na nájemném

Pan Jiří, 54 let, pronajal svůj byt. S nájemci sepsal řádnou nájemní smlouvu. Bohužel, už pár měsíců po začátku smluvního vztahu začalo docházet u plateb nájemného k prodlevám. Celá věc došla až do stadia, kdy se dluh na nájemném vyšplhal na 22 000 Kč. Pan Jiří tedy smlouvu vypověděl. Bohužel nevěděl, jak se domoci dlužné částky. Návrh řešení Po prostudování nájemní smlouvy a posouzení celé záležitosti právníky Avogada byl pan Jiří informován o možnosti podání žaloby. Po rozhodnutí soudu může nastat dle § 251 odst. 1 Občanského soudního řádu výkon samotného rozhodnutí, a poté případně přichází na řadu exekuce. Výsledek Pan Jiří podal dle naší právní rady žalobu. Soud jeho nárok uznal jako oprávněný a díky tomuto kroku pan Jiří vymohl dlužnou částku v plné výši zpět.

Reklamace zboží

Pan Tomáš, 35 let, si při své návštěvě Prahy zakoupil nové boty. Ty byl po čase nucen reklamovat. Protože je z Ostravy, zaslal reklamované boty do Prahy poštou. Prodejce reklamaci vyřídil v zákonem stanovené lhůtě, zároveň ale pana Tomáše informoval, že boty si musí vyzvednout osobně. Návrh řešení V tomto případě Občanský zákoník hovoří zcela jasně. Právník Avogada tedy panu Tomášovi poradil, aby prodejce písemně informoval, že dle § 1924 Občanského zákoníku je prodejce povinen reklamujícímu uhradit účelně vynaložené náklady s reklamací. V případě pana Tomáše by se jednalo o úhradu ceny zpáteční jízdenky z Ostravy do Prahy. Výsledek Pan Tomáš, v souladu s našim doporučením, prodejce informoval o jeho povinnostech. Ten se následně rozhodl zaslat panu Tomášovi reklamované boty zpět poštou.

Výpověď v průběhu rodičovské dovolené

Paní Magda, 28 let, se v průběhu rodičovské dovolené dozvěděla, že ji chce její zaměstnavatel propustit. Pracovní smlouvu měla uzavřenou na dobu neurčitou a do ukončení rodičovské dovolené jí zbývaly 2 roky. Protože si nebyla jistá, zda a jak se vůči tomuto jednání může bránit, využila právního poradenství Avogado. Návrh řešení Právník Avogada paní Magdu ujistil, že dle § 53 odst. 1 písm. d) Zákoníku práce jí nemůže být dána výpověď, vyjma situací, kdy by se zaměstnavatel rušil, či se rušila jeho část. Tato výjimka vyplývá z § 54 písm. b) Zákoníku práce. Zároveň paní Magdu upozornil, aby v žádném případě nepodepisovala dohodu o ukončení pracovního poměru. Podpisem na dohodě by došlo k souhlasu s výpovědí, tato dohoda by byla u soudu zpětně těžko napadnutelná, a navíc u ní nejsou přesně definované podmínky, jako je tomu v případě výpovědi dle § 52 Zákoníku práce. Výsledek Paní Magda postupovala dle rad právníka Avogada a dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepsala. Po skončení rodičovské dovolené, která zatím stále trvá, tak bude mít v případě výpovědi nárok na odstupné podle délky trvání pracovního poměru. Přesná výše pak vyplývá z § 67 Zákoníku práce.

Odškodnění trvalé újmy na zdraví

Paní Lenku, 48 let, srazil na přechodu pro chodce nepozorný řidič. Utrpěla mnohočetná poranění, a i přes rok trvající náročnou léčbu jí zůstaly trvalé následky. Nebyla schopná se vrátit zpět do zaměstnání na své místo ošetřovatelky. Bohužel také vůbec nevěděla, na jaké odškodnění má nárok. Návrh řešení Avogado si vyžádalo veškeré lékařské zprávy. Na jejich základě zajistili potřebné znalecké posudky a výpočty výše odškodnění. Poté vše nárokovali u pojišťovny viníka dopravní nehody. Zároveň s touto pojišťovnou vedli za paní Lenku veškerou komunikaci. Výsledek Paní Lence Avogado na základě § 2951 a § 2952 Občanského zákoníku vymohlo bolestné, náklady spojené s léčením a ušlý výdělek ve výši 415 813 Kč. Dále za ztížení společenského uplatnění dle § 2958 Občanského zákoníku vymohli odškodnění ve výši 413 645 Kč. K tomu všemu pak paní Lence ještě vymohli rentu, která jí bude dorovnávat plat do původní výše až do dosažení věku 65 let.

Odškodnění za zanedbání lékařské péče

Pan Karel, 52 let, absolvoval jako pacient rutinní operaci kýly. Operatér se nevědomky dopustil chyby a v průběhu operace nařízl střevo. Lékaři ani po evidentních příznacích nerozpoznali problém a mylně diagnostikovali embolii. Následkem toho pan Karel bohužel dva dny po operačním zákroku zemřel. Rodina pana Karla utrpěla obrovskou újmu a rozhodla se prostřednictvím služeb bránit. Návrh řešení Na základě lékařských zpráv Avogado nechalo soudním znalcem vypracovat znalecký posudek. Ten ukazoval na jednoznačné zanedbání lékařské péče. Poté Avogado vyčíslilo veškeré nároky a právník následně vše nárokoval po nemocnici. Výsledek Díky mimosoudnímu řešení Avogado pro 8 členů rodiny pana Karla vymohlo finanční odškodnění v celkové výši 1 246 000 Kč.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.