Podílové fondy

Něco o investování

Každá investice má tři základní parametry:
výnos, riziko a likvidita. Tyto parametry jsou klíčové a opírají se o ně všechny investiční teorie, se kterými se zde seznámíte.

Neexistuje ideální investice, která by byla maximálně výnosná, s nízkým rizikem a dobrou likviditou. Je to velmi jednoduché pravidlo, které je nutné respektovat. Mnoho drobných investorů v počátku devadesátých let prodělalo jenom z neznalosti nebo nerespektování tohoto pravidla. Lákavé nabídky typu „Vysoký výnos bez rizika“ prostě nemohou být naplněny. Vysoký výnos dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko. Jako příklad lze uvést investice do akcií – je to velmi výnosné, ale zároveň velmi rizikové. Jako investor nesmíte věřit slibům, které jsou v rozporu se základními investičními principy.

Velmi srozumitelně tyto principy popisuje obecně používaná pomůcka, tzv. investiční trojúhelník.

Na každém z vrcholů trojúhelníku je umístěn jeden z již zmíněných parametrů, výnos – riziko – likvidita. Uvnitř trojúhelníku pohybujte pomyslným bodem - ten představuje zamýšlenou investici. Pokud se budete s bodem přibližovat velmi vysokému výnosu, budete se zároveň vzdalovat od nízkého rizika. Čím víc se přibližujete k likviditě, budete se vzdalovat od výnosu.

Obecně platí, že čím vyšší je pravděpodobnost výnosnosti investice, tím vyšší je její rizikovost a nižší její likvidita.

Neexistuje investice, která by byla zároveň nejvýnosnější, nejbezpečnější a přitom plně likvidní. Investor je tedy vždy vystaven rozhodnutí, čemu dá přednost a na úkor čeho.  


Otevřený podílový fond

Otevřený podílový fond vzniká tak, že my jako investoři společně svěříme své peníze dané investiční společnosti. Vytvoří se tak suma, která se investuje do cenných papírů konkrétního fondu.Za své peníze dostáváme podílové listy.
Každý fond má svůj statu a depozitáře - banku, která kontroluje, zda-li fond nakládá s majetkem v souladu s platným zákonem.
S investicí do fondů jsou spojeny poplatky. Poplatky jsou většinově jen při vstupu, pohybují se v rozmezí do 5 % investované částky. Čím rizikovější investice, tím vyšší poplatek.

Dalším poplatkem je poplatek za správu, který se účtuje průběžně v pravidelných intervalech a promítá
sedo kurzu podílového listu.
Daň z příjmu u výnosů z investice se neplatí, pokud peníze necháte ve fondu více jak 3 roky (platí od roku 2014) nebo pokud Váš příjem z investic (vzato výběr) je menší než 100 000 Kč.

Nejčastější typy

 • 1
  Fondy peněžního trhu
  Tento typ fondu investuje do státních poukázek a krátkodobých peněžních instrumentů se splatností jeden rok. Kolísavost je nízká, investice patří k bezpečným a konzervativním, nemůžeme tak očekávat vysoké výnosy.
 • 2
  Dluhopisové fondy
  Dluhopis je v podstatě úvěr s odloženou splátkou jistiny a fixním ročním úrokem. Dlužník platí každý rok věřiteli (majiteli dluhopisu) sjednaný úrok až do doby splatnosti dluhopisu, kdy mu musí zaplatit i samotnou dlužnou částku. Výnos je zde vyšší než u peněžního trhu, ale nepatří k nejvyšším. Doporučuje se česká měna.
 • 3
  Akciové fondy
  Čím více času máme před sebou, tím více bychom měli využívat akciové investice. Ty sice v horizontu několika málo let výrazně kolísají, v dlouhodobém horizontu jsou nejvýnosnější. Pro 15letou investici bychom měli používat portfolio složené ze tří čtvrtin z akcií. Pro investice delší by akcií mělo být ještě více.
 • 4
  Nemovitostní fondy
  I s malým kapitálem je možné investovat do nemovitostí – prostřednictvím nemovitostních fondů. Princip je stejný jako u akciových nebo dluhopisových fondů. Investoři svěří své prostředky do správy fondu a stávají se podílovými vlastníky majetku fondu. Nemovitostní fondy oproti přímého nákupu nemovitosti mají tyto výhody: • rozložení investic mezi více nemovitostí • nulová náročnost na správu nemovitosti. Čistý příjem z pronájmu (po odečtení všech nákladů na správu) se aktuálně pohybuje mezi 4 – 6 % ročně.

Optimální je využívat fondů životního cyklu – ze začátku fond investuje naplno do akcií a snaží se tak získat maximální výnos., Pak řekněme sedm až deset let před plánovaným výběrem pomalu začne přelévat aktiva z akcií do něčeho konzervativnějšího, jako jsou například dluhopisy. No a pak těsně před koncem investice, asi tak tři až pět let, se vaše investice ještě víc „zkonzervativní“ přesunem do fondu peněžního trhu nebo rovnou do hotovosti.

Investicí do takového fondu můžete maximalizovat výnos a zároveň minimalizovat riziko ztráty hodnoty investice a také péči o ni. Fond životního cyklu je tedy velmi pohodlný způsob, pokud míříte na nějakou událost daleko v čase (typicky odchod do důchodu), ale nechcete na to neustále myslet a řešit otázky, jestli je už ten správný čas zbavit se akcií (když tak pěkně rostou) a podobně. Rozhodnutí za vás udělají profesionálové. Samozřejmě můžete nakoupit tento fond i na např. 7 let. Akciová fáze se přeskočí a úvodní fáze jde rovnou do dluhopisů. Nevyužijete sice naplno to, co tento fond umí, ale není to na závadu.


Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.